جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی شکارچیان از تصاویر، عکسهای دارای چشم انداز یا نشانه های خاص حذف گردیده اند.

تیهو

تیهو

 

تیهو

تیهو

تیهو

تیهو

تیهو

تیهو

تیهو

 

تیهو

از زحمات محیط بانان پرتلاش بخش و همدیاریهای حافظ محیط زیست تشکر می شود.

منبع: تاور

اشتراک مطالب در: