سپهر سخن سعدی (بوستان و گلستان گویا) – ناشر: نور رایانه سپهر – نویسنده: سعدی – گوینده: امیر نوری – نوع بسته بندی: کیپ کیس – گروه سنی: بزرگسال قرائت متن کامل گلستان و بوستان سعدی شیرازی با صدای استاد امیر نوری، شامل: دیباچه و ۲۸۷ حکایت طی هشت باب از کتاب گلستان؛ دیباچه و ۱۷۳ حکایت طی ده باب از کتاب بوستان در موضوعات: عدل و تدبیر و رای، احسان و …

53246c

خرید محصول
قیمت : رایگان!

اشتراک مطالب در: